Edukační prvky na Dvorek Lány

Hlasování pro projekty je ukončeno. Podívejte se na vítězné projekty.

Navrhnul/a
Mgr. Lucie Stará, vedoucí pracoviště Lány
Lokalita
SVČ Lužánky – pracoviště Lány, Brno - Bohunice
Rozpočet
132 000 Kč
Téma
Děti, zábava, relaxace
Cílová skupina
Veřejnost, klienti, rodiče s dětmi

O projektu

Kryté pískoviště i terasovité záhonky na bylinky bychom rádi umístili v dvorním traktu, který přináleží k budově pracoviště Lány. Budovu i přilehlý dvorek mají Lužánky v dlouhodobém pronájmu (od roku 1995) a po faktické stránce se o přilehlé prostory starají. Naší snahou je zlepšení využití volného času dětí z Bohunic, proto jsme se rozhodli přeměnit dvorek na Lánech v relaxační zónu, kde si budou moci děti bezpečně hrát a rodiče si zde budou moci na lavičkách odpočinout. Zároveň si zde děti budou moci vyzkoušet pěstování bylinek, které pak mohou využít v kuchařských kroužcích.

Cílová skupina

Cílová skupina je zde velmi široká – děti z naší Miniškolky Maceška, předškolní a školní děti z kroužků, během letních prázdnin všechny děti z příměstských táborů a potažmo celá široká veřejnost – neboť dvorek na Lánech je během dne volně přístupným prostorem, kam si chodí bohunické děti hrát.   


Přínos

Pískoviště by mělo sloužit především pro volnočasovou hru dětí z naší Miniškolky Maceška, stejně jako široké veřejnosti v odpoledních hodinách. Rádi bychom pískoviště kryté, abychom zachovali čistotu písku, a multifunkční, aby se zde cítily děti dobře. Pro starší děti bychom rádi pořídili terasovité záhonky, na kterých by se děti z přírodovědných kroužků mohly věnovat pěstování bylinek, které by následně mohli využít malí kuchtíci v kuchařských kroužcích.
Rozpočet projektu 
Náklady celkem:132 000 Kč
Stavební práce, úprava terénu10 000 Kč
Kryté pískoviště s dřevěným domečkem80 000 Kč
Terasovité záhonky na bylinky27 000 Kč
Zemina + bylinky10 000 Kč
Doprava5 000 Kč
↑↓