Oprava – rekonstrukce jeviště a hlediště amfiteátru

Hlasování pro projekty je ukončeno. Podívejte se na vítězné projekty.

Navrhnul/a
Mgr. Tomáš Mohapl Doležal,
vedoucí pracoviště Labyrint
Lokalita
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint,
Brno - Bohunice
Rozpočet
200 000 Kč
Téma
Kultura, děti, zábava
Cílová skupina
Široká veřejnost, děti z kroužků, rodiče s dětmi

O projektu

V roce 1996 vznikl při vybudování volnočasového centra Labyrint v jeho zahradě dle návrhu architekta Ing. Zdeňka Sendlera venkovní amfiteátr – půlkruhová divadelní scéna s pódiem a hledištěm. Centrum jej využívalo pro pravidelnou činnost svých kroužků. Příležitostně se tu hrála divadelní představení. Konaly se tu festivaly a koncerty pod širým nebem. Občané Bohunic tento prostor s přilehlým grilem a posezením občas také využívají pro uspořádání svatebních obřadů a rodinných oslav a sešlostí. Za více než 20 let však zub času vykonal své a vložené chátrající dřevěné prvky tvořící jeviště a hlediště musely být odstraněny. Amfiteátr tak nemůže ve stávajícím stavu plně sloužit svému původnímu účelu.

Cílová skupina

Amfiteátr bude sloužit jako výukový prostor pro děti z dramatických kroužků z Labyrintu, ale také jako kulturní a důstojný prostor pro pořádání akcí pro širokou veřejnost, která už dnes využívá přilehlého posezení s venkovním komunitním grilem. 

Přínos

Opětovnou renovací a rekonstrukcí může být tomuto prostoru navrácen původní lesk, který bude slušet každé komorní rodinné oslavě i větší kulturně společenské akci (divadelní představení, koncerty, filmové projekce…) uspořádané pod širým nebem. Děti z kroužků centra Labyrint tím zároveň získají další prostor, kde se budou moci věnovat svým koníčkům.
Rozpočet projektu 
Náklady celkem:200 000 Kč
Výroba, instalace nového podia, sedacích prvků do hlediště amfiteátru a přivedení přípojky elektrického proudu.
Podlaha jeviště - podium100 000 Kč
Sezení hlediště 60 000 Kč
Přívod el. Proudu40 000 Kč
↑↓