Maringotka, aneb multifunkční venkovní klubovny v Legatu

Hlasování pro projekty je ukončeno. Podívejte se na vítězné projekty.

Navrhnul/a
MgA. Jovan Marek Jovanovski
Lokalita
SVČ Lužánky – pracoviště Legato, Brno - Kohoutovice
Rozpočet
125 000 Kč
Téma
Děti, zábava, relaxace
Cílová skupina
Veřejnost, klienti

O projektu

Pracoviště Legato sídlí na území Brna Kohoutovice a disponuje rozlehlou zahradou s podiem. Probíhají zde nejrůznější akce pro veřejnost, polytechnické a mediální výukové programy, cirkusové a netradiční pohybové kroužky.
Cílem tohoto projektu je vytvořit v zahradě prostor multifunkční, kde by mohly probíhat polytechnické i jiné výukové programy. Rádi bychom účastníkům umožnili, aby byli v kontaktu s okolní přírodou, který by mohl fungovat jako posezení v rámci akcí pro veřejnost a také jako prostor pro ubytování hostujících souborů v Manéži se svými cirkusovými představeními.
Vzhledem k tomu, že v Legatu působí kroužky cirkusu LeGrando, chceme tento prostor vybudovat ve staré maringotce, kterou bychom upravili tak, aby vyhovovala těmto účelům. Na prostory maringotky by navazovala terasa na výsluní, která by fungovala jako posezení. Maringotku natřeme a zrekonstruujeme, tak aby dotvářela prostředí celé zahrady. Maringotka by měla mít rozměry 7,5 – 8 metrů / 3 metry

Cílová skupina

Tento nový prostor bude sloužit jak ke vzdělávacím programům pro školy navštěvující Legato, tak pravidelným aktivitám (kroužkům) jako venkovní klubovna, a v neposlední řadě jako prostor pro širokou veřejnost navštěvující naši zahradu vybavenou herními prvky v průběhu roku. V době letních prázdnin bude prostor využit příměstskými tábory.

Přínos

Rozšíření aktivit na pracovišti Legato, oživení zahrady a nový prostor k jarně letnímu využití exteriérů Legata. Obohatí nabídku našich výukových programů pro školy. Maringotka a její terasa mohou být využity i jako posezení na akcích určených pro širokou veřejnost.
Rozpočet projektu 
Náklady celkem:125 000 Kč
Maringotka 8 x 3 m 85 000 Kč
Doprava maringotky20 000 Kč
Materiál na terasu před maringotkou20 000 Kč
↑↓