Pořadí


Hlasování je ukončeno, děkujeme!

Na realizaci našich projektových záměrů jsme získali  dotaci od Statutárního města Brna, a to v celkové výši 455 tisíc korun. Po ukončení hlasování 20. června ve 12:34,56.70 se projekty seřadí dle počtu získaných hlasů. Zrealizujeme všechny projekty dle konečného umístění, na jejichž rozpočet vystačí zmíněná finanční dotace Statutárního města Brna v plné výši. Případnou zbývající část dotace použijeme na realizaci dalšího z projektů, který je v pořadí hned pod vítěznými projekty.

↑↓